Koszt miesięcznej obsługi księgowo - kadrowej jest ustalany na podstawie uzyskanych od klienta informacji o firmie.

Proponowana cena stanowiąca ofertę, uwzględnia ilość dokumentów, specyfikę działalności firmy, a także oczekiwania co do zakresu wykonywanych czynności.

Wysokość opłaty dla biura zaproponowana jest na podstawie cennika, który nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeku Cywilnego, zawiera ceny uśrednione i może być podstawą do zaproponowania miesięcznej opłaty ryczałtowej za usługi księgowe.

Sporządzenie sprawozdania finansowego: cena wynika ze średniej z faktur wystawionych w ciągu całego roku.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW *

do 7 dokumentów

200PLN
 • opłata miesięczna

8 - 20 dokumentów

300PLN
 • opłata miesięczna

21 - 40 dokumentów

350PLN
 • opłata miesięczna

41 - 60 dokumentów

450PLN
 • opłata miesięczna

61 - 80 dokumentów

550PLN
 • opłata miesięczna

81 - 100 dokumentów

650PLN
 • opłata miesięczna

101 - 150 dokumentów

750PLN
 • opłata miesięczna

151 - 200 dokumentów

850PLN
 • opłata miesięczna

201 - 300 dokumentów

1650PLN
 • opłata miesięczna

do 7 dokumentów

200PLN
 • opłata miesięczna

8 - 20 dokumentów

300PLN
 • opłata miesięczna

21 - 40 dokumentów

350PLN
 • opłata miesięczna

41 - 60 dokumentów

450PLN
 • opłata miesięczna

61 - 80 dokumentów

550PLN
 • opłata miesięczna

81 - 100 dokumentów

650PLN
 • opłata miesięczna

101 - 150 dokumentów

750PLN
 • opłata miesięczna

151 - 200 dokumentów

850PLN
 • opłata miesięczna

201 - 300 dokumentów

1650PLN
 • opłata miesięczna

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ *

do 10 dokumentów

500PLN
 • opłata miesięczna

11 - 20 dokumentów

600PLN
 • opłata miesięczna

21 - 40 dokumentów

800PLN
 • opłata miesięczna

41 - 60 dokumentów

1000PLN
 • opłata miesięczna

61 - 80 dokumentów

1200PLN
 • opłata miesięczna

81 - 100 dokumentów

1400PLN
 • opłata miesięczna

101 - 130 dokumentów

1600PLN
 • opłata miesięczna

130 - 160 dokumentów

1800PLN
 • opłata miesięczna

160 - 200 dokumentów

2000PLN
 • opłata miesięczna

do 10 dokumentów

500PLN
 • opłata miesięczna

11 - 20 dokumentów

600PLN
 • opłata miesięczna

21 - 40 dokumentów

800PLN
 • opłata miesięczna

41 - 60 dokumentów

1000PLN
 • opłata miesięczna

61 - 80 dokumentów

1200PLN
 • opłata miesięczna

81 - 100 dokumentów

1400PLN
 • opłata miesięczna

101 - 130 dokumentów

1600PLN
 • opłata miesięczna

130 - 160 dokumentów

1800PLN
 • opłata miesięczna

160 - 200 dokumentów

2000PLN
 • opłata miesięczna
 • Obsługa kadrowa lub płacowa jednego pracownika: 40,-
 • Pełna obsługa płacowo - kadrowa: 50,-
 • Rozliczenie umowy cywilno - prawnej bez ZUS: 25,-
 • Rozliczenie umowy - zlecenie z ZUS: 30,-
* Cennik przykładowy, nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie podane powyżej ceny są cenami netto w PLN , do których należy doliczyć podatek VAT.