GKA Biuro Rachunkowe sp. z o.o. posiada szeroką ofertę dla każdego typu prowadzonej działalności.

W zakres naszych kompetencji wchodzą m.in.:

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • księgowanie dokumentów
 • sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald
 • tworzenie planu kont
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy CIT
 • reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym
 • sprawdzanie dokumentów pod kątem wymagań Ustawy o Rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie)
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT i plików JPK
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • sporządzanie sprawozdań do GUS i NBP

Księgowość uproszczona

 • PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • roczne rozliczanie działalności
 • przygotowywanie kalkulacji podatkowych PIT-5, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT i plików JPK
 • rozliczenia ZUS właściciela / właścicieli
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS
 • PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO
 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • kalkulacja zobowiązań podatkowych PIT, informowanie o wysokości podatku do zapłaty
 • sporządzanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT i plików JPK
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

Kadry, płace, ZUS

 • OBSŁUGA KADROWA
 • prowadzanie akt personalnych
 • ewidencja należnego i wykorzystanego urlopu
 • wystawianie świadectw pracy
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • OBSŁUGA PŁACOWA ORAZ ZUS
 • przygotowywanie list płac
 • rozliczanie zwolnień lekarskich, nieobecności w pracy i urlopów w celu sporządzenia list płac
 • rozliczanie umów zleceń i o dzieło
 • sporządzanie dokumentacji dla ZUS dotyczącej pracowników/zleceniobiorców Klienta
 • przekazywanie dokumentacji do ZUS za pośrednictwem programu Płatnik
 • kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych wynagrodzeń oraz wysokości zobowiązań wobec ZUS
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT pracowników (PIT-11, PIT-40) oraz Klienta (PIT-4R)
 • reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym, ZUS

GKA Biuro Rachunkowe sp. z o.o.

świadczy usługę

Wirtualne biuro

czyli wynajem wirtualnego adresu dla firm.